درباره ما

پیام مدیر عامل:
با افتخار گذشت چند دهه از فعالیت شرکت مهرشاد طب از زمانی که اندک شرکت هایی در ایران در حوزه تجهیز بخش های آزمایشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی فعالیت می کردند، ما را همواره مصمم تر کرد تا نقش مهمی در پیشبرد اهداف جامعه علوم آزمایشگاهی و تحقیقاتی و دانشگاهی و البته درمانی کشور برداریم. اثربخش بودن تجارت ما که همراه با پیشرفت های بسیاری در مراکز مختلف دانشگاهی و بهداشتی جامعه درمانی کشور بوده، مرهون روحیه تلاشگر و جسورانه همه همکاران ما در طی این سالها بوده که خالصانه و با نگرشی حرفه ای به آینده و توسعه پایدار اعتماد مشتریان خصوصی و دولتی را به حقیقت به دست آورند و ثمره این اعتماد رسیدن به استراتژی های بلند مدت شرکت در حوزه روابط بین المللی و البته شرکای تجاری داخلی بوده است. انتخاب شرکای بین المللی هم دارای محصولات با کیفیت باشند و هم با قیمت مناسب قابل ارائه به بازار ایران و مشتریان این حوزه باشند گام بسیار مهمی در همه این سالها برای مهرشاد به حساب میاد که دستاورد آن جلب اعتماد ورضایت خاطر همه مصرف کنندگان ما در طی همه این سالها بوده است. بی شک این مسیر و گام ها همراه با اهداف بلند مدت جامعه درمانی کشور با استعانت خدای متعال ادامه یابد.

دسته های محصولات